There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Trender och drivkrafter - Midsona.com

Att tidigt upptäcka trender och förändringar i konsumenternas beteende är grundläggande för hur Midsona bidrar till att hjälpa människor till ett hälsosamt liv.

Den övergripande hälsotrenden i Europa, som generellt driver efterfrågan på hvudelen av Midsonas produkter, är minst lika stark som tidigare. Insikten om värdet av hälsa och välbefinnande och en balanserad kost - kombinerad med en tydlig önskan att konsumera hållbart - gör att människor i allt högre grad väljer bort animaliska prodkter, onödiga tillsatser ovh produkter med dåligt näringsinnehåll. Midsonas fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter gynnas av dessa trender.

Växtbaserat

Växtbaserad kost är en allt tdligare trend och en ökande andel av befolkningen i de nordiska länder, och även i övriga Europa, säger att de är flexitarianer, vegetarianer eller veganer, dvs en tydlig trend bort från att konsumera kött. Drivkrafter för dessa grupper kan till exempel vara djurrätt, hälsa och och miljöhänsyn.

Ekologiska produkter har en fortsatt stark position i de nordiska länderna och visar god tillväxt i många länder i övriga Europa.

Convenience

En annan stark trend är convenience. Människor har inte samma tid att laga mat, men vill ändå äta nyttigt. Därför ökar servicehandeln samtidigt som det finns ett stort behov av hälsosamma färdiglagade eller snabblagade rätter att göra själv hemma.

De unga generationerna driver utvecklingen

Det är de yngre generationerna som driver utvecklingen mot mer växtbaserat med generation Z (15-20 år) i täten. Nästan var tredje, 32 procent, i den gruppen säger att de försöker minska konsumtionen av kött och motsvarande siffra för gruppen Millennials (21-34 år) var 23 procent.

*Källa: Nielsen marknadsrapport 2018