There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Organisation - Midsona.com

Organisation

Nordic Division (Sverige, Danmark, Norge och Finland), där landscheferna rapporterar till Division Director Nordics, samt genom Division North Europe and Division South Europe, vars landschef rapporterar till koncernchefen.

Midsonas koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning, internkontroll, skatt, försäkringar, HR och IT/IS hanteras av moderbolaget.