There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Bolagsstämma - Midsona.com

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Midsonas årsstämma 2020 äger rum den 5 maj i Malmö.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona och sammankallande i valberedningen)

Läs mer

Kontakt

Valberedning
Midsona AB (publ)
Box 21009
200 21 Malmö

 

Kontakta Midsona