There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Bolagsstyrning - Midsona.com

Bolagsstyrning

Midsona är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Midsona tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Nedan finns bolagsstyrningsrapporter från 2013 med uppgifter om styrelsens och utskottens arbete under respektive år.

Bolagsstyrningsrapport 2018

Under 2018 avvek Midsona från regel 9.7 i Svensk kod för bolagsstyrning som anger en intjänandeperiod på minst tre år för bland annat incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner, vilka riktas till ledande befattningshavare. Koncernen hade under året två utestående teckningsoptionsprogram riktade till ledande befattningshavare, TO2016/2019 och TO2017/2020. De utfärdade programmen har en något kortare intjänandeperiod än tre år, vilket styrelsen funnit lämpligt.

Bolagsstyrningsrapport 2017

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2016

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2015

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2014

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2013

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.