There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kalender - Midsona.com

23 oktober 2019


Delårsrapport januari-september 2019

Midsonas delårsrapport januari-september 2019 publiceras den 23 oktober 2019 kl 08.00. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com.

6 februari 2020


Bokslutskommuniké 2019

Midsona publicerar sin bokslutskommuniké för 2019 den 6 februari 2020 kl 8.00 CET.


Policy aktiemarknads- information


I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

Mer att läsa