There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Aktien - Midsona.com

Midsonaaktien

Midsonas aktier av serie A och B är noterade på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Mid Cap i sektorn Dagligvaror under benämningen MSON A respektive MSON B.

Aktiekapitalet i Midsona uppgår till 324 716 800 kronor, fördelat på 64 943 360 aktier. Det finns 751 428 aktier av serie A och 64 191 932 av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 71 706 212. En A-aktie berättigar till 10 röster och en B-aktie till en röst på stämma. Aktiens kvotvärde är 5 kronor.  Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar och vinst. 

Per den 31 October 2019 har Midsona 7 682 aktieägare.

Därför är Midsona en intressant aktie


EN VÄXANDE MARKNAD

Midsona agerar på en växande marknad där tillväxten drivs av konsumenternas ökade intresse för den egna hälsan och det egna välbefinnandet. Midsona har en mycket stark position inom ekologiska hälsoprodukter, ett område som växer mer än den totala marknaden.

EN LEDANDE POSITION

Midsona har en ledande position inom huvuddelen av sina försäljningskanaler, vilket gör Midsona en prioriterad leverantör. Under 2018 har Midsona fortsatt att stärka sina ledande positioner på den nordiska marknaden och har nu som mål att bli en av de ledande i Europa.

STARKA VARUMÄRKEN

Midsonas strategi bygger på starka varumärken som hela tiden utvecklas och kompletteras med förvärv och allianser. Åtta varumärken är speciellt i fokus. Under 2018 förvärvades varumärket Davert, med en lång ekologisk historia och en stark produktportfölj som kompletterar Midsona utmärkt.

TYDLIGA OCH OFFENSIVA MÅL

Midsona har en klar mission och vision, offensiva tillväxtmål, tydliga strategier samt finansiell och organisatorisk kapacitet att genomföra planerna.

AKTIV I KONSOLIDERINGEN AV MARKNADEN

Midsona deltar aktivt för att konsolidera marknaden för produkter inom hälsa och välbefinnande. Under senare år har Midsona varit en aktiv aktör i Norden med förvärv av varumärken som danska Urtekram och svenska Kung Markatta. Nu är visionen att vara med och konsolidera den fragmenterade europeiska marknaden. Det första steget togs under 2018 genom förvärvet av tyska Davert som under 2017 omsatte cirka 616 MSEK.