There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Arbeta med oss - Midsona.com

Midsonas vision är att bli ett ledande bolag i Europa inom hälsa och välbefinnande och en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå visionen är att vi lyckas attrahera, utveckla och behålla kunniga medarbetare i olika yrkesroller. Det gör vi genom att ha en modern företagskultur med en tydlig hälsoprofil.

Midsona har ca 740 anställda (1 oktober 2019) i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Spanien som arbetar med försäljning, marknad, produktion och innovation och flera andra funktioner. Huvudkontoret ligger i Malmö.

En sund arbetsplats

För Midsona är medarbetarnas hälsa inte enbart en prioritet - det är ett av våra övergripande mål i koncernen och ett av fokusområdena i Midsonas hållbarhetsstrategi.

Midsona ska vara ett företag som är genomsyrat av hälsa och som, utifrån medarbetarnas eget ansvar, kan stimulera och ge medarbetarna chansen att ha en god hälsa utifrån sina egna möjligheter. Detta ger utrymme för såväl egna initiativ som gemensamma hälsoåtgärder över alla divisioner.

Lediga jobb

Vi tänker långsiktigt när vi rekryterar nya medarbetare och vill gärna jobba med människor som vill utvecklas tillsammans med oss.Även om vi inte har några lediga tjänster som passar dig just nu får du gärna kontakta oss.

Medarbetare

I Midsonakoncernen jobbar ungefär 525 personer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Alla med sin unika kompetens och erfarenhet.

Möt några av Midsonas medarbetare här.